I want my chicken to fly, how do you do it? My chicken weighs 52 kg.
Nếu bạn không biết thì các bạn hãy vào xem đá gà trực tuyến để xem làm...